Thiết kế kinh doanh nhà hàng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Cách bài trí và thiết kế không gian là một trong những nhân tố chủ yếu làm nên thành công của kinh doanh nhà hàng.

15-11-2018
127
Miễn phí
Nhiều người vẫn cho rằng doanh thu nhà hàng chỉ bắt nguồn từ những món ăn ngon, nhưng thực chất, thiết kế của nhà hàng lại là yếu tố trọng yếu thu hút thực khách bước chân vào nhà hàng và trở lại lần hai.

212832

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline