Tiểu luận: Phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến việc xây dựng chiến lược của Furama Resort

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Sự tăng trưởng đều của nhu cầu du lịch thế giới, đặc biệt là các nước là khách du lịch truyền thống của Đà Nẵng là cơ hội lớn cho Khách sạn Furama, vấn đề đặt ra là cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để thu hút khách du lịch.

12-12-2018
1206
Miễn phí
Kinh tế phát triển giúp Đà Nẵng trở thành một nơi đầu tư lí tưởng. Việc thu hút đầu tư vừa giúp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng cho thành phố nhằm thu hút khách du lịch, vừa mang đến một lượng khách du lịch dồi dào, là những người có thu nhập cao từ nước ngoài đến làm ăn, hợp tác . Đây là điều kiện thuận lợi vì đối tượng khách mà Furama phục vụ là những người có thu nhập cao. 

212923

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline