Tiểu luận: Quản trị kinh doanh - dịch vụ nhà hàng Tàu Bến Nghé

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Quản trị kinh doanh dịch vụ nói chung và lĩnh vực nhà hàng nói riêng luôn tồn tại và nảy sinh những vấn đề riêng biệt mà trong môi trường kinh doanh khác không bao giờ gặp phải.

15-11-2018
1227
Miễn phí
Với tôn chỉ nắm bắt và thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng, đáp ứng nguyện vọng đó một cách sáng tạo, hiệu quả thông qua sự hoàn hảo của chất lượng dịch vụ, Tàu Bến Nghé đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần củng cố và phát triển hình ảnh của Sài gòn nói riêng và Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, để giữ vững và phát triển hơn nữa, doanh nghiệp cần đặt vai trò của việc nâng cao chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline