Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Paloma ở Hà Nội

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để chống chọi với sự khủng hoảng của nền kinh tế hiện nay nhiều khách sạn đã phải chỉnh đốn lại công tác kinh doanh của mình, trong đó em rất quan tâm tới mảng phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn.

12-11-2018
517
Miễn phí
Ngành kinh doanh khách sạn ở nước ta chỉ thực sự bắt đầu phát triển mạnh từ đầu thập kỷ 90 khi Việt Nam mở cửa, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đa phương và bước vào nền kinh tế thị trường. Như vậy, đây không phải là một ngành còn mới tuy nhiên kinh doanh khách sạn ở nước ta còn non trẻ và chưa mang tính chuyên nghiệp. Hầu hết các khách sạn lớn, tên tuổi ( 4 – 5 sao) đều do các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư với sơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, đều được quản lý bởi các tập đoàn khách sạn lớn nên mọi thứ đều rất chuyên nghiệp. Những khách sạn quy mô nhỏ gặp nhiều hạn chế trong đầu tư để thay đổi và nâng cấp dịch vụ, mở rộng quy mô kinh doanh. Bên cạnh đó còn hạn chế do thiếu kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, trình độ nhân lực thấp, nhiều khách sạn chưa chú trọng đến công tác tiếp thị, phát triển thị trường dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa đạt như mong muốn.
Để chống chọi với sự khủng hoảng của nền kinh tế hiện nay nhiều khách sạn đã phải chỉnh đốn lại công tác kinh doanh của mình, trong đó em rất quan tâm tới mảng phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn. Do đó trong thời gian thực tập và làm việc tại khách sạn Paloma em đã chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp là: “ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Paloma ở Hà Nội“.

215948

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline