Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Nam Cường – Hải Dương

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp tham gia thị trường phải hoàn thiện tốt các hoạt động để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và luôn có tư duy đổi mới trong sản xuất kinh doanh.

11-11-2018
266
Miễn phí
Hiện nay trên thế giới đang diễn ra một xu hướng chủ đạo là khu vực hóa và toàn cầu hóa các nền kinh tế. Đất nước Việt Nam sau khi đã xóa bỏ chế độ bao cấp, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến đáng kể vươn lên một tầm cao mới. Đó là nước ta chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành du lịch- khách sạn đã phát triển nhanh chóng và đem lại hiệu quả kinh tế- chính trị- xã hội cao. Điều này đồng nghĩa với việc du lịch- khách sạn là chiếc cầu nối văn hóa liên kết giữa các quốc gia bè bạn năm châu.
Nhờ có sự phát triển của nền kinh tế, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, dẫn đến nhu cầu về tiêu dùng hàng hóa dịch vụ của thị trường cũng tăng lên. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp tham gia thị trường phải hoàn thiện tốt các hoạt động để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và luôn có tư duy đổi mới trong sản xuất kinh doanh. Kinh doanh khách sạn cũng không nằm ngoài quy luật này.
Khách sạn Nam Cường- Hải Dương- một khách sạn quốc tế 4 sao thuộc tập đoàn kinh tế Nam Cường, những năm qua, trong hoạt động kinh doanh có nhiều thuận lợi và cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế. Là người con sinh ra trên mảnh đất Hải Dương em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Nam Cường- Hải Dương” để làm khóa luận tốt nghiệp đại học của mình. 

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline