Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long thực trạng và giải pháp

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để đẩy mạnh thu hút khách, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, các nhà quản lý khách sạn luôn tìm mọi biện pháp để giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh quyết liệt, trong đó nhiệm vụ nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn có ý nghĩa quan trọng.

14-11-2018
214
Miễn phí
Ở Việt Nam ta hiện nay chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn còn chưa tốt, phục vụ còn thiếu tính chuyên nghiệp, trình độ ngoại ngữ của nhân viên phục vụ còn yếu, kĩ năng nghiệp vụ chưa đạt chuẩn khu vực và quốc tế, cơ sở vật chất của các khách sạn chưa phù hợp với thứ hạng của khách sạn…Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn ở Việt Nam hiện nay là việc làm cấp bách, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề như : việc làm, thu nhập, môi trường… cần phải giải quyết.
 Từ những vấn đề trên, tác giả luận văn tiến hành nghiên cứu đề tài “Chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long - Thực trạng và giải pháp’’. 

215799

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline