Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn Thắng Lợi

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kinh doanh lưu trú luôn giữ vai trò chủ đạo và chi phối các lĩnh vực kinh doanh khác, doanh thu từ dịch vụ lưu trú luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu ở hầu hết các khách sạn.

14-11-2018
136
Miễn phí
Cũng giống như một số loại hình kinh doanh khác, kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi đang phải đối mặt với những khó khăn, tồn tại nhất định. Khó khăn trong việc đáp ứng những yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ cho khách trong khi sản phẩm dịch vụ của khách sạn còn đơn điệu, nghèo nàn, chưa có tính độc đáo, đặc thù, chất lượng thấp. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị của khách sạn không đồng bộ, không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và kinh doanh.
Trong những năm gần đây, lượng khách đến khách sạn lúc tăng, lúc giảm, công suất sử dụng buồng phòng không ổn định, doanh thu và lợi nhuận thấp đã tác động đến các chiến lược kinh doanh của khách sạn. Việc tìm ra giải pháp hợp lý, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của khách sạn trong tương lai là việc làm cấp thiết hiện nay. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú của Khách sạn Thắng Lợi” nhằm kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động kinh doanh lưu trú cho khách sạn, giúp khách sạn ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những khách sạn có truyền thống kinh doanh tốt trên địa bàn Hà Nội.

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline