Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn – Hải Phòng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Từ thực trạng họat động kinh doanh dịch vụ lưu trú của khách sạn 2 sao đưa ra được những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ lưu trú của các khách sạn đó.

14-11-2018
194
Miễn phí
Hiện nay, chưa có những công trình nghiên cứu chi tiết về những đặc điểm và phương thức quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú cho các khách sạn 2 sao tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn Hải Phòng nói riêng. Các nhà quản lý gặp không ít khó khăn trong việc cập nhật lý luận về những hướng đi mới nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn hiện nay.
Xuất phát từ những vấn đề lý luận trên, học viên quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn - Hải Phòng” làm luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Du lịch học của mình.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline