Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng Rainbow

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Với tính chất trang trọng của tiệc cưới, cộng với sự ra đời của hàng loạt các nhà hàng tổ chức tiệc cưới ở thành phố Đà Nẵng trong đó có nhà hàng Rainbow, người sử dụng dịch vụ này ngày càng khó tính, đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ của buổi tiệc.

16-11-2018
1021
Miễn phí
Việc tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, các nhân tố làm giảm sự hài lòng của thực khách khi đến tham dự tiệc cưới ở nhà hàng Rainbow sẽ giúp ban lãnh đạo có giải pháp đúng đắn để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh của nhà hàng. Chính vì lý do đó, tôi quyết định đi sâu vào đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng Rainbow”.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline