Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn là một phần không thể thiếu ñược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển vị thế của mình, tạo ñiều kiện cho sự phát triển bền vững.

09-11-2018
247
Miễn phí
Du lịch Đà Nẵng trong những năm gần đây đã có những bước khởi sắc rõ rệt và ngày càng có nhiều khách sạn, nhà hàng mọc lên, tạo nên sự cạnh tranh rất khốc liệt trong lĩnh vực này. Để có thể đứng vững và ngày càng lớn, Khách sạn TOURANE cần phải có những định hướng mang tính chiến lược cho hoạt động kinh doanh của mình, trong đó, việc xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn là một phần không thể thiếu được nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển vị thế của mình, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển thương hiệu Khách sạn Tourane thuộc Công ty Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng”. 

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline