Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của quản trị thương hiệu nội bộ đến cam kết thương hiệu của nhân viên với tổ chức: Nghiên cứu tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Các hành động, cách giao tiếp, ứng xử của nhân viên có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng về hình ảnh và giá trị thương hiệu khách sạn.

12-12-2018
1025
Miễn phí
Nếu nhân viên không biết làm cách nào để thực hiện điều đó, hoặc thiếu cam kết trong quá trình đồng nhất hành vi của mình với các giá trị thương hiệu, những nỗ lực của nhà quản trị sẽ là vô ích và các lời hứa thương hiệu sẽ không được thực hiện một cách đầy đủ. Để thực hiện được điều này, các nhà quản trị cần phải hoạch định những hoạt động nhằm xây dựng và thúc đẩy thương hiệu nội bộ, cụ thể là quản trị nguồn nhân lực, nhằm xây dựng một thương hiệu mạnh, đáng tin cậy và tăng cường cam kết của nhân viên với thương hiệu.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline