Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Một trong những yếu tố quyết định sự thành bại trong cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay là chất lượng nguồn nhân lực

14-11-2018
332
Miễn phí
Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng là một trong những khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, nằm ở trung tâm Đà Nẵng. Là một doanh nghiệp có môi trường làm việc khá tốt, tuy nhiên, công tác đánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng hiện nay còn quá mang tính chủ quan của nhà lãnh đạo, chính vì vậy năng lực của nhân viên chưa được đánh giá chính xác, công bằng.
Xuất phát từ lý do trên, để góp phần hoàn thiện hơn công tác đánh giá thành tích nhân viên tại đơn vị, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Đánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng” để làm luận văn tốt nghiệp cho mình. 

215805

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline