Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Định vị thương hiệu khách sạn Xanh Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Và điển hình là công tác định vị thương hiệu nhiều doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm, chú trọng đến. Vấn đề này, đối với ngành du lịch, mà tiêu biểu là ngành kinh doanh KS, đang dần trở thành một yêu cầu cấp thiết.

08-11-2018
376
Miễn phí
Xây dựng thương hiệu cho đến phát triển thành thương hiệu mạnh, dẫn đầu chính là vấn đề cốt lõi và biểu hiện tham vọng của DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang ngày càng sâu rộng như hiện nay. Xây dựng thương hiệu không phải là vấn đề mới về mặt thực tiễn ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế đã có không ít các DN còn hiểu chưa đúng về vai trò của thương hiệu, còn lúng túng trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Và điển hình là công tác định vị thương hiệu nhiều doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm, chú trọng đến. Vấn đề này, đối với ngành du lịch, mà tiêu biểu là ngành kinh doanh KS, đang dần trở thành một yêu cầu cấp thiết. 

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline