Tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển thương hiệu hệ thống khách sạn Bamboo Green tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Với nhiều sự lựa chọn được đưa ra như vậy, điều gì sẽ lôi kéo khách hàng? Trong khi đó, thương hiệu lại được xem là một dấu ấn khác biệt, nó giúp cho người tiêu dùng an tâm, tin tưởng khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ.

12-12-2018
1353
Miễn phí
Trước tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển, hệ thống khách sạn Bamboo Green cần phải có những định hướng mang tính chiến lược, trong đó việc xây dựng và phát triển thương hiệu là một phần không thể thiếu được nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển vị thế của mình và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline