Giáo trình - Trang 3

Có tổng cộng 67 tài liệu

Giáo trình Quản trị & Marketing trong khách sạn

Marketing có nguồn gốc từ thuật ngữ “Market”(cái chợ, thị trường). Đuôi “ing” thể hiện ý nghĩa “tiếp cận”...

Miễn phí

Giáo trình Kinh tế Du lịch Khách sạn - NXB Hà Nội

Giáo trình Kinh tế Du lịch - Khách sạn ra đời nhằm giúp giáo viên trong trườn sạn ra đời nhằm giúp giáo viên trong trường THCN làm cơ sở biên soạn bài giảng lên lớp và giúp học sinh có tài liệu học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.

Miễn phí

Giáo trình Marketing Nhà hàng - Khách sạn

Marketing là môn khoa học kinh tế nghiên cứu các quy luật hình thành và động thái chuyển hoá nhu cầu thị trường thành các quyết định mua của tập khách hàng tiềm năng.

Miễn phí

Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Mạnh, ThS. Hoàng Thị Lan Hương (đồng chủ biên)

Tại các trường đại học có đào tạo về chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, trong hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh, việc trang trị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh khách sạn là cần thiết và quan trọng.

Miễn phí

Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng - GS.TS. Nguyễn Văn Đính, ThS. Hoàng Thị Lan Hương

"Công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng" là một trong những môn học nghiệp vụ tổ chức và kỹ thuật trong chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn bậc đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Miễn phí

Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Mạnh, ThS. Hoàng Thị Lan Hương (đồng chủ biên)

Tại các trường đại học có đào tạo về chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, trong hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh, việc trang trị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh khách sạn là cần thiết và quan trọng.

30

Giáo trình "Quản lý kinh doanh khách sạn" - TS. Nguyễn Bá Lâm

Để đáp ứng sự phát triển ngành du lịch và kinh doanh khách sạn, hầu hết các trường đại học, cao đằng đều có khoa Du lịch. Theo đó, hai chuyên ngành Quản lý kinh doanh lữ hành và Quản lý kinh doanh khách sạn cũng được mở ra nhằm phục vụ cho nhu cầu trên.

Miễn phí

176903

Thành viên

1066

Sách miễn phí

148

Sách trả phí

42

Sách bán offline