Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng - GS.TS. Nguyễn Văn Đính, ThS. Hoàng Thị Lan Hương

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

"Công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng" là một trong những môn học nghiệp vụ tổ chức và kỹ thuật trong chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn bậc đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

07-11-2018
1884
Miễn phí
Giáo trình cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cần thiết cho những cán bộ, nhân viên thực hiện chức năng kinh doanh trong các bộ phận nghiệp vụ của khách sạn, đồng thời cũng có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở lưu trú và ăn uống có các hoạt động tương tự.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline