Giáo trình Kinh tế Du lịch Khách sạn - NXB Hà Nội

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Giáo trình Kinh tế Du lịch - Khách sạn ra đời nhằm giúp giáo viên trong trườn sạn ra đời nhằm giúp giáo viên trong trường THCN làm cơ sở biên soạn bài giảng lên lớp và giúp học sinh có tài liệu học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.

08-11-2018
296
Miễn phí
Giáo trình Kinh tế Du lịch - Khách sạn được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình đã được cải tiến của tập thể các giáo viên giảng dạy môn kinh tế - du lịch trong trường THTM du lịch Hà Nội. Nội dung giáo trình đã kế thừa kiến thức của giáo trình một số môn học thuộc trường: Đại học Quốc gia, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân và dựa vào nhiều tài liệu có liên quan. 

215799

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline