Bài giảng An ninh khách sạn - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về an ninh khách sạn và quản trị an ninh khách sạn.

12-11-2018
900
Miễn phí
Tag :
Trang bị cho sinh viên những lý luận cơ bản về an ninh khách sạn, bao gồm: tổ chức hoạt động của bộ phận an ninh; các nghiệp vụ an ninh khách sạn (nghiệp vụ tuần tra, nghiệp vụ xử lý các tình huống gây mất an ninh an toàn, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và đối phó với hỏa hoạn, nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa, nhân viên và khách vào ra khách sạn, nghiệp vụ kiểm soát chìa khóa, nhà kho và rác thải).

215803

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline