Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn; thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong công tác đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

14-11-2018
609
Miễn phí
Tag :
Nội dung chương 1 - Tổng quan về quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái luận cơ bản về khách sạn, quy trình mở một khách sạn, khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn.

201873

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline