Báo cáo thực tập "Hoàn thiện chính sách marketing trong cơ cấu thị trường của khách sạn Palace"

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Với một đề tài nghiên cứu nhỏ, tuy đóng góp không nhiều và không mang nhiều ý nghĩa sâu sắc nhưng cũng góp một phần nhỏ cho các nhà hoạch định, xây dựng và làm du lịch hiện nay cũng như trong tương lai...

03-12-2018
2904
30
Để tiếp tục phát triển thì khách sạn Palace  nói riêng và toàn bộ những nhà kinh doanh du lịch, nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển du lịch trên đất nước Việt Nam nói chung, không thể bỏ khâu nghiên cứu tìm hiểu thị trường khách du lịch để xác định chính sách Marketing góp phần phát triển chung. 

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline