Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Hải Âu thuộc tỉnh Khánh Hòa

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch ngày càng trở nên cần thiết.

05-12-2018
1054
30
Ngành kinh doanh nhà hàng - khách sạn là ngành mà việc tiêu thụ thông qua việc phục vụ cho nên đội ngũ nhân viên chính là yếu tố quyết định. 

212827

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline