Đề cương ôn thi tuyển sinh liên thông khóa 7 môn: Anh văn khách sạn - nhà hàng

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Ôn tập Quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực khách sạn – nhà hàng.

13-12-2018
594
Miễn phí
Mục tiêu của tài liệu là cung cấp từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực khách sạn – nhà hàng, và hệ thống các nội dung liên quan đến tiếng Anh chuyên ngành khách sạn – nhà hàng ở cấp độ cơ bản.

215806

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline