Đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khách sạn có công suất Q = 300 m3ngđ

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...nhiều khách sạn vẫn chưa thật sự quan tâm nhiều đến vấn đề xử lý nước thải do mình thải ra, gây ra nhiều ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người .

05-12-2018
331
Miễn phí
Với đề tài “ Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải khách sạn có Q = 300 m3/ng.đ “ em hy vọng sẽ góp một phần nào đó giúp mọi người có thể có một cái nhìn đúng đắn hơn về lĩnh vực môi trường nói chung và lĩnh vực XLNT Sinh hoạt nói riêng , để từ đó nhà đầu tư sẽ dành nhiều thời gian và tiền của hơn cho việc XL nước thải , đảm bảo đến sự phát triển an toàn của môi trường sinh thái cũng như an toàn cho chính sức khỏe của họ.

212917

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline