Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng website cho khách sạn Camela

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

...thông qua Web mọi người tìm được những gì mình cần rất nhanh chóng mà không thiếu thốn thời gian vì phát triển thương mại điện tử nên mọi cơ quan, văn phòng cũng như siêu thị đều có Web của riêng mình.

12-12-2018
758
Miễn phí
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên tôi đã lựa chọn đề tài tốt nghiệp "Xây dựng website cho khách sạn Camela" nhằm giúp cho mọi người có thể truy cập để biết các thông tin chi tiết về khách sạn để có sự lựa chọn phù hợp theo tiêu chuẩn mỗi người. Có thể truy cập tại nhà hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn. 

226290

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline