Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Để khẳng định mình trên thị trường thì việc đẩy mạnh công tác kế toán doanh thu, chi phí cũng như xác định kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa thiết thực.

14-11-2018
690
Miễn phí
Tag :
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ cùng với sự phát triển của ngành du lịch đã tạo điều kiện cho hệ thống các nhà hàng khách sạn với chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế mọc lên ngày càng nhiều do đó tính cạnh tranh càng cao. Vì vậy các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch, dịch vụ nói chung và Khách Sạn Hương Giang Resort & Spa Huế nói riêng đang đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt . Do đó muốn kinh doanh có hiệu quả thì khách sạn cần phải có các biện pháp, chính sách hợp lý góp phần giúp nhà hàng tăng lợi nhuận, giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh. Để khẳng định mình trên thị trường thì việc đẩy mạnh công tác kế toán doanh thu, chi phí cũng như xác định kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Điều đó không những giúp cho nhà quản lý đưa ra những biện pháp thu hút khách hàng đem đến cho doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao, giúp cho doanh nghiệp đứng vững trên thị trường cạnh tranh.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline