Marketing in Travel and Tourism

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Lương Thị Kim Ngân

Sách chuyên ngành Marketing du lịch

30-03-2020
1200
Miễn phí
Tag :
Sách chuyên ngành Marketing du lịch

314245

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline