Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Ở Việt Nam ngành du lịch được coi là ngành kinh tế còn non trẻ nhưng đang là một ngành có triển vọng, được xác định là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

07-12-2018
822
30
Một môi trường cạnh tranh gay gắt, một xu thế mới của lĩnh vực kinh doanh khách sạn đã đặt ra cho những ông chủ khách sạn một câu hỏi lớn: làm sao để tiếp tục tồn tại và phát triển. Để có thể giải đáp được câu hỏi này cần phải phân tích kĩ lưỡng các nhân tố từ bên ngoài và các nhân tố bên trong để có thể đưa ra được những quyết định chính xác trong kinh doanh. Xây dựng những kế hoạch phát triển trước mắt và lâu dài có tính khả thi cao đem lại doanh thu và lợi nhuận cao những nhân tố giúp cho sự tồn tại của khách sạn.

220026

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline