Thực hành WordPress

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Pham Anh Tu

Cuốn sách này được trình bày cụ thể, dễ hiểu có hình ảnh minh họa từng bước thực hiện nên bạn nắm bắt và làm theo một cách dễ dàng, nhanh chóng.

07-06-2018
78
Miễn phí
Tag :
Sách thực hành WordPress dành cho mọi người – Sinh viên, Start-Up, Chủ doanh nghiệp…Bạn không chuyên về tin học vẫn có thể làm chủ và kiểm soát được website của riêng mình.

215093

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline