Tiếng Đức A1

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: vanbright

Tiếng Đức A1

30-01-2020
303
Miễn phí
Tag :
Tiếng Đức A1 bao gồm 10 chủ đề như sau:
1. Person 
2. wohnen 
3. umwelt 
4. essen/Trinken 
5. Dienstleistungen 
6. Arbeit/Beruf 
7. reisen/Verkehr 
8. einkaufen/Gebrauchsartikel 
9. erziehung/Ausbildung/Lernen 
10. Freizeit/unterhaltung 


215936

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline