Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực CMS2: Điều phối các hoạt động tiếp thị (marketing)

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
726
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để quản lý công tác tiếp thị (marketing) sản phẩm và dịch vụ mà bạn chịu trách nhiệm. Đơn vị năng lực này liên quan đến những người quản lý chịu trách nhiệm kết nối các sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch/ khách sạn với các nhóm khách hàng đã được xác định.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline