Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS10: Sử dụng các công nghệ và công cụ kinh doanh phổ biến

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
164
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để sử dụng các công nghệ và công cụ kinh doanh phổ biến, cụ thể bao gồm các năng lực như: Tiếp cận và sử dụng các công cụ kinh doanh phổ biến, lựa chọn và sử dụng các công nghệ kinh doanh phổ biến, duy trì công nghệ.

215801

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline