Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS3: Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính thường ngày

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
48
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực COS3: Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính thường ngày. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết thực hiện các nhiệm vụ hành chính và văn phòng thường ngày trong doanh nghiệp du lịch và khách sạn.

215394

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline