Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS4: Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ giao tiếp cơ bản

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
86
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả năng lực cần thiết để đàm thoại bằng tiếng Anh tại nơi làm việc ở cấp độ giao tiếp cơ bản, cụ thể bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện sau: Thực hiện hội thoại đơn giản, đáp lại những yêu cầu đơn giản, đưa ra những yêu cầu đơn giản, thể hiện sở thích bản thân.

215392

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline