Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS5: Duy trì kiến thức ngành nghề

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
84
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực COS5: Duy trì kiến thức ngành nghề. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tìm kiếm, duy trì và sử dụng kiến thức trong ngành du lịch và khách sạn ở các bối cảnh khác nhau tại nơi làm việc.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline