Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS6: Thực hiện sơ cứu cơ bản

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
130
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để thực hiện các thao tác sơ cứu cơ bản trong các bối cảnh khác nhau trong môi trường du lịch và khách sạn. Đơn vị này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện hiện như: Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế, áp dụng sơ cứu cơ bản, điều chỉnh quy trình sơ cứu trong trường hợp ở vùng sâu vùng xa, thông báo chi tiết về sự việc.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline