Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS8: Ứng phó với trường hợp khẩn cấp

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
77
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực COS8: Ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để ứng phó với các trường hợp hỏa hoạn, các mối đe dọa an ninh và các trường hợp y tế khẩn cấp.

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline