Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FOS1.5: Cung cấp dịch vụ hành lý

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
1022
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để cung cấp dịch vụ hành lý bên trong khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú khác. Đơn vị năng lực này bao gồm những thành phần và tiêu chí thực hiện sau: Xử lý hành lý, hộ tống khách đến và đi khỏi buồng, cung cấp các dịch vụ chào đón khách tại cửa và dịch vụ hành lý.

319612

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline