bài giảng Nghiệp vụ lễ tân

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: buinhuy240793

Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân dạy trung cấp nghề quản trị khách sạn

03-04-2019
2957
Miễn phí

sách mô tả lý thuyết về nghiệp vụ lễ tân

245211

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline