bài giảng Nghiệp vụ lễ tân

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: buinhuy240793

Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân dạy trung cấp nghề quản trị khách sạn

03-04-2019
4723
Miễn phí

sách mô tả lý thuyết về nghiệp vụ lễ tân

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline