Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FOS2.4: Cung cấp dịch vụ tại quầy thông tin và hỗ trợ hành lý (concierge)

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
1264
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần có để cung cấp dịch vụ tại quầy hỗ trợ thông tin và hành lý, bao gồm việc thuê, mượn thiết bị, hỗ trợ về kỹ thuật hay công nghệ thông tin, hỗ trợ tổ chức du lịch và phương tiện vận chuyển, xử lý thư và tin nhắn cho khách và sắp xếp gọi báo thức.

319612

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline