Luận văn: nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận lễ tân tại công ty cổ phần khách sạn Kim Liên

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Đội ngũ nhân viên lễ tân khách sạn là bộ mặt của cả khách sạn nên việc nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Kim Liên 1 là hết sức cần thiết.

03-12-2018
2527
Miễn phí
Mặc dù hàng năm lượng khách đến tiêu dùng dịch vụ của khách sạn là khá đông và số lượng vẫn tăng theo từng năm nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề về chất lượng khiến khách hàng chưa hoàn toàn hài lòng. Trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường kết hợp với việc quan sát, thu thập, phân tích thông tin về chất lượng dịch vụ tại bộ phận lễ tân khách sạn Kim Liên 1, người viết đã đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn, nhằm thu hút ngày càng đông đảo khách hàng cho khách sạn, gia tăng lợi nhuận khách sạn.

319612

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline