Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GAS2: Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
90
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này tập trung vào các năng lực cần có để đảm bảo những người đang làm việc trong doanh nghiệp hoặc trong lĩnh vực có trách nhiệm liên quan có thể sử dụng công nghệ như công nghệ thông tin và truyền thông, thiết bị, máy móc nhằm nâng cao kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh.

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline