Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES15: Đối phó/ứng phó với người say rượu và người không có thẩm quyền

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
52
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để ứng phó với các cá nhân không có thẩm quyền và người say rượu trong nhà hàng, khách sạn và các cơ sở khác hoặc trong chương trình du lịch.

201356

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline