Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES2: Tiếp nhận và xử lý phàn nàn

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
141
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES2: Tiếp nhận và xử lý phàn nàn. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để nhận và giải quyết các phàn nàn của khách hàng ở các bối cảnh khác nhau tại nơi làm việc trong ngành Du lịch.

250384

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline