Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES4: Xử lý các giao dịch tài chính

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
53
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES4: Xử lý các giao dịch tài chính. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần có để xử lý các giao dịch tài chính trong bất kỳ một đơn vị kinh doanh lữ hành và lưu trú du lịch nào.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline