Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS1.3: Dọn vệ sinh khu vực chung, các thiết bị và tiện nghi

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
94
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực HKS1.3: Dọn vệ sinh khu vực chung, các thiết bị và tiện nghi. Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết để thực hiện vệ dọn sinh khu vực công cộng, các thiết bị và tiện nghi, bao gồm các khu vực bên ngoài đã được chỉ định.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline