Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS1.4: Vệ sinh và bảo trì các thiết bị và tiện nghi

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
109
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh chung. Đơn vị năng lực này yêu cầu khả năng chuẩn bị các trang thiết bị vệ sinh và thực hiện dọn dẹp cơ sở và trang thiết bị một cách an toàn với việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực để giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường.

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline