Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS1.6: Cung cấp các dịch vụ về đồ vải tại khách sạn

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
82
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần thiết để cung cấp dịch vụ về đồ vải trong khách sạn hoặc cơ sở lưu trú. Đơn vị năng lực này bao gồm việc nhận đồ vải, kiểm tra khi tiếp nhận, nhập kho trong điều kiện chuẩn và áp dụng quy trình luân chuyển đồ vải.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline