Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TBS1.3: Sinh tồn trên biển trong trường hợp rời bỏ tàu

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
75
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để sinh tồn trên biển trong trường hợp rời bỏ tàu. Đơn vị này bao gồm thực hành các kỹ thuật sinh tồn, vận hành các trang thiết bị sinh tồn và cứu sinh, và tham gia vào luyện tập tình huống rời bỏ tàu.

215392

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline