Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TBS2.1: Phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy trên tàu du lịch

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
60
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các kỹ năng và kiến thức cần thiết để phòng tránh, kiểm soát và chữa cháy trên tàu du lịch, bao gồm các biện pháp phòng cháy và chữa cháy. Các hoạt động này sẽ được thực hiện trong mối quan hệ chặt chẽ với các nhân viên hàng hải trên tàu.

201873

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline