Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS: Thu xếp phương tiện vận chuyển du lịch và các tiện nghi

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
759
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để thu xếp phương tiện vận chuyển và các tiện nghi. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này bao gồm: Liên lạc với các nhà cung cấp phương tiện vận chuyển và các tiện nghi, phát triển mối quan hệ của hướng dẫn viên, xử lý những sự việc không mong đợi.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline